06-49271442 secr@sog-soosgouda.nl

Informatie

 

 

 

JAARPROGRAMMA

 

 

 

CONTACT

 

 

 

Welkom op de site van Sociëteit Ons Genoegen Gouda.

De Sociëteit Ons Genoegen Gouda, is een gezelligheidsvereniging voor mannen en vrouwen van 50+. De Sociëteit is niet gebonden aan een kerkelijke en/of politieke stroming.

Het lidmaatschap staat open voor paren en alleenstaanden.

De doelstelling van de sociëteit is de leden gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De Sociëteit Ons Genoegen Gouda komt op maandagavond bijeen in het partycentrum Le Patapouf aan de Kolkmanstraat 1-3 in Gouda. Op deze avonden worden er onder andere lezingen gehouden, interessante films gedraaid, muziekavonden en activiteitenprogramma’s verzorgd. Regelmatig komt het ook voor dat leden, die dat willen, zelf een avondprogramma brengen. Elke laatste maandagavond van de maand kan er worden ingetekend voor een gezamenlijke maaltijd met een driegangenkeuzemenu.

De Sociëteit Ons Genoegen Gouda komt op maandagavond bijeen in het partycentrum Le Patapouf aan de Kolkmanstraat 1-3 in Gouda.

De heer L.H.M. (Bert) Kunnen benoemd Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lees meer

Geschiedenis Sociëteit “Ons Genoegen” SOG-soos Gouda

Meer dan 160 jaar… en nog steeds actueel: ’een hele prestatie’ De sociëteit ’Ons Genoegen’ is in 1854 opgericht. Het ledenaantal groeit in de beginjaren naar 900 leden in 1888, maar daalt na 1900 gestaag tot het stabiliseerde op ongeveer 80 leden.. Momenteel heeft de SOG weer 120 leden.

Postadres:

SOG-soos Gouda
Postbus 327 2800 AH te Gouda
Tel.: 06-49271442
Website: www.sog-soosgouda.nl
E-mail: Secr@SOG-soosgouda.nl

Bestuur

Bert Kunnen voorzitter
Paul van Balenpenningmeester
Felix Botsbestuurslid
Jan Heerkensbestuurslid

Secretaris

Postbus 327 2800 AH te Gouda
Tel. 06-49271442
E-mail: Secr@SOG-soosgouda.nl

Pin It on Pinterest

Share This