06-49271442 secr@sog-soosgouda.nl

POSTADRES:
SOG-soos Gouda
Postbus 327 2800 AH te Gouda
Tel.: 06-49271442
Website: www.sog-soosgouda.nl
E-mail: secr@sog-soosgouda.nl

Geschiedenis Sociëteit “Ons Genoegen” Gouda

Meer dan 160 jaar… en nog steeds actueel ’een hele prestatie’

De sociëteit Ons Genoegen Gouda is in 1854 opgericht.

Het ledenaantal groeide in de beginjaren naar 900 leden in 1888, maar daalde na 1900 gestaag. Momenteel heeft de SOG 125 leden.

In de beginjaren konden alleen mannen lid worden maar in de loop van de 20ste eeuw ook vrouwen. Er werden concerten, toneelvoorstellingen, dans- en feestavonden en biljart- en kaartwedstrijden georganiseerd.

De sociëteit was destijds gevestigd in de “Kunstmin” een uitspanning aan de Boelekade in Gouda. In 1913 werd een nieuwe, grotere, schouwburgzaal in gebruik genomen maar in de jaren negentig van de vorige eeuw was Gouda toe aan een nieuwe moderne schouwburg. De sociëteit Ons Genoegen Gouda was niet meer in staat dit te realiseren. De gemeente nam het oude schouwburgcomplex over en de sociëteit verhuisde naar de huidige locatie aan de Kolkmanstraat.

Met alle veranderingen is ook het karakter van de vereniging veranderd. De sociëteit Ons Genoegen Gouda is nu een gezelligheidsvereniging voor 50+ waar de leden elkaar kunnen ontmoeten, actuele informatie kunnen delen en gezamenlijk, op de doelgroep gerichte, activiteiten ondernemen.

Gezien het in de komende jaren groeiende aantal actieve senioren ziet de sociëteit Ons Genoegen Gouda voor haar een goede toekomst weggelegd.

 

Pin It on Pinterest

Share This